مرجع منابع نظامی و فناوری برتر نویسنده آمریکایی ارنست همینگوی: «هر انسانی که آزادی را دوست دارد بیش از طول عمرش به ارتش سرخ و شوروی سپاسگزاری بدهکار است.» یا مولا علی http://military-technology.mihanblog.com 2019-08-14T12:07:41+01:00 text/html 2010-11-23T18:25:48+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان توانمندی های منحصربفرد سیستم ماهواره های "گلوناس" http://military-technology.mihanblog.com/post/3331 در ادامه مطلب........................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://242784.20upload.net/files/1389/aban2/12905362131.jpg" src="http://242784.20upload.net/files/1389/aban2/12905362131.jpg"> </div> text/html 2010-11-09T04:59:24+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان تصاویر نایاب از کلاه سبزهای ارتش (نوهد) http://military-technology.mihanblog.com/post/3330 در ادامه مطلب.............................<br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><span id="imagecode" style="visibility: visible;"><img src="http://0o.8415.2.img98.com/out.php/i527967_i48166311.jpg" alt="i481663_11.jpg" id="img_obj" border="0/" width="320"></span></div> </div> text/html 2010-11-05T08:07:23+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان تیپ کماندویی ۶۵ نوهد http://military-technology.mihanblog.com/post/3329 در ادامه مطلب.................................<br><div style="text-align: right;"><span id="imagecode" style="visibility: visible;"><img src="http://0k.016.img98.com/out.php/i473314_Pq1schpA.jpg" alt="Pq1schpA.jpg" id="img_obj" border="0/" width="320"></span><br> </div> text/html 2010-11-04T18:06:03+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان واحد ویژه نیروهای واکنش سریع موسوم به СОБР ..SOBR ....OMSN http://military-technology.mihanblog.com/post/3328 در ادامه مطلب...........................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://0k.016.img98.com/out.php/i472355_logo.jpg" src="http://0k.016.img98.com/out.php/i472355_logo.jpg"></div><br> text/html 2010-11-04T14:14:21+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان نیروهای واکنش سریع و تامین امنیت زندانها و ارگانهای دولتی موسوم به osn_saturn http://military-technology.mihanblog.com/post/3327 در ادامه مطلب..........................<br><div style="text-align: right;"><img src="http://0k.016.img98.com/out.php/i471659_OSNSaturnlogo.png" alt=""></div><br> text/html 2010-11-04T11:54:58+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان مرکز آموزشی Hatsavita محل آموزش نیروهای وِیژه روسیه در دل کوهستان http://military-technology.mihanblog.com/post/3326 در ادامه مطلب.........................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://0k.016.img98.com/out.php/i471373_12887940942.png" src="http://0k.016.img98.com/out.php/i471373_12887940942.png"><br> </div> text/html 2010-11-04T11:52:00+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان یگان ویژه موسوم به RUS http://military-technology.mihanblog.com/post/3325 در ادامه مطلب......................<br><div style="text-align: right;"><span id="imagecode" style="visibility: visible;"><img src="http://0k.016.img98.com/out.php/i471369_i461933maskaspetsnaz.jpg" alt="i461933_maskaspetsnaz.jpg" id="img_obj" border="0/" width="320"></span><br> </div> text/html 2010-11-01T16:56:23+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان تیپ ویژه SPETSNAZ http://military-technology.mihanblog.com/post/3324 در ادامه مطلب............................<br><div style="text-align: right;"><img src="http://0k.016.img98.com/out.php/i464316_180pxSpetsnazLogo.jpg" alt=""></div><br> text/html 2010-11-01T10:07:38+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان نیروهای ویژه ضد تروریست روسیه (OMON) http://military-technology.mihanblog.com/post/3323 در ادامه مطلب.......................<br><div style="text-align: right;"><img src="http://0k.016.img98.com/out.php/i460738_Omonlogo.jpg"></div> <br> text/html 2010-10-29T15:24:27+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان خواب زمستانى خرس پیر به پایان مى رسد؟ http://military-technology.mihanblog.com/post/3322 در ادامه مطلب............................<br><div style="text-align: right;"><img src="http://0k.015.img98.com/out.php/i457138_russiabearoilpipelinef16.jpg" alt=""></div><br> text/html 2010-10-29T15:19:35+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان حقایق تکان دهنده درباره ی ابرسلاح مغناطیسی Tesla و Sura بخش پایانی http://military-technology.mihanblog.com/post/3321 در ادامه مطلب......................<br><div style="text-align: right;"><span id="imagecode" style="visibility: visible;"><img src="http://0k.015.img98.com/out.php/i457263_5771russianwoodpecker.jpg" alt="5771-russianwoodpecker.jpg" id="img_obj" border="0/" width="300"></span><br> </div> text/html 2010-10-26T13:29:53+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان بمب افكن كا -7 : دژ پرنده روسی http://military-technology.mihanblog.com/post/3320 در ادامه مطلب..........................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://0k.015.img98.com/out.php/i450984_k7nom11.jpg?id=3ea8606195ca24ff303939393439" src="http://0k.015.img98.com/out.php/i450984_k7nom11.jpg?id=3ea8606195ca24ff303939393439"><br> </div> text/html 2010-10-26T12:32:55+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان اولین نمونه هلیکوپتر Sikrosky-X2 با سرعت 463Km http://military-technology.mihanblog.com/post/3319 در ادامه مطلب.............................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://451802.20upload.net/files/sh7/12880970694.jpg" src="http://451802.20upload.net/files/sh7/12880970694.jpg"><br> </div> text/html 2010-10-25T14:18:48+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان حقایق تکان دهنده درباره ی ابرسلاح مغناطیسی Tesla و Sura بخش سوم http://military-technology.mihanblog.com/post/3318 در ادامه مطلب.............................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://901896.20upload.net/files/sh7/12880164821.jpg" src="http://901896.20upload.net/files/sh7/12880164821.jpg"><br> </div> text/html 2010-10-24T10:37:15+01:00 military-technology.mihanblog.com احسان حقایق تکان دهنده درباره ی ابرسلاح مغناطیسی Tesla و Sura بخش دوم http://military-technology.mihanblog.com/post/3317 در ادامه مطلب............................<br><div style="text-align: right;"><img alt="http://www.up.vatandownload.com/upimages/2010/Oct/24/2222222222.jpg" src="http://www.up.vatandownload.com/upimages/2010/Oct/24/2222222222.jpg"><br> </div>